Elmi fəaliyyət

 ADNA, təkcə respublikada deyil, həm də dünya miqya-sında yanacaq-energetika və kimya-texnologiya sahələrində böyük əhəmiyyətə malik iri elmi tədqiqat mərkəzidir.
    Aparılan elmi tədqiqatların həyata keçirilməsində 56 kafedra, 18 problem laboratoriyası və iki elmi-tədqiqat institutu, 1109 elmi və elmi-pedaqoji əməkdaşlar iştirak edir. Onların arasında 91 professor və elmlər doktoru, 651 dosent və elmlər namizədləri vardır. Oxumağa davam et

Advertisements