Kitabxana resursları

:: http://azeribooks.aznet.org 
Latın qrafikası ilə yazılmış ən yaxşı Azərbaycan ədəbiyyatlarının elektron kitabxanası. Xalq folkloru və Azərbaycanın 19 klassiki daxil olmaqla XIX əsrə qədər Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fondundan 100 cildə yaxın kitab.
:: www.irtcl.aznet.org
Kitabxanaçılar üçün informasiya və resurs mərkəzinin saytı. Bundan əlavə burada kitabxanaçılar və bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən təşkilatların işini asanlaşdırmaq üçün zəruri olan informasiyalar cəmlənmişdir.
:: www.anl.aznet.org
Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının saytı.
:: www.bsulib.aznet.org
Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının saytı.
:: http://www.kitabxana.org 
Azərbaycanın və demokratik dünya ölkələrinin ictimai və siyasi həyatı, elmi, tarixi, ədəbiyyatına aid materiallar toplusu.
:: http://literature.aznet.org/literature/ 
İngilis dilində Azərbaycan ədəbiyyatı kitabxanası. 
:: http://islamelib.com
Kitabxana İslam dininə aid məlumatlardan ibarətdir
:: http://musigi-dunya.aznet.org
İnternetdə ilk elektron Azərbaycan jurnalı – “Musiqi dünyası” jurnalının multimediyalı saytı.
:: http://vagif.in-baku.com
Vaqif Mustafazadənin memorial saytı – Azərbaycanın 100 bəstəkar və 55 musiqiçişi haqqında informasiyanı özündə cəmləşdirən ilk onlayn kataloq.
:: http://qara-qarayev.in-baku.com
Görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin veb-səhifəsi – Azərbaycanın mayestrosunun həyat və yaradıcılığı haqqında 3 dildə, azərbaycan, rus və ingilis dillərində elektron monoqrafik tədqiqat.
:: http://transparency-az.org
Şəffaflıq Azərbaycan ictimai birliyinin rəsmi WEB səhifəsi. Veb saytda bildirilən fikirlər Şəffaflıq Azərbaycan ictimai birliyinin nöqteyi-nəzərini ifadə edir.
:: http://www.turkoglu17.tk
Kitab son 110 ildə əvvəlcə erməni-türk, sonra isə erməni-azərbaycanlı münasibətlərindən bəhs edir. Ermənilərin türklərə, o cümlədən azərbaycanlılara qarşı təcavüzkarlıq və soyqrımı siyasəti konkret faktlarla göstərilir.
:: http://gutenberg.aznet.org
Əsası hələ 1970-ci ildə İllinoys Universitetinin professoru Maykl Hart tərəfindən qoyulmuş bu beynəlxalq layihə İnternet könüllüləri tərəfindən daha da zənginləşdirilir. Sevindirici haldır ki, öz doğma dilində ədəbi irsi “Quttenberq” layihəsi üzrə İnternetə çıxarılan xalqların sırasına Azərbaycanın da adı əlavə olunmuşdur.
Advertisements

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Kitabxanası

YARANMA TARİXİ

AzDNA-nın kitabxanası hələ 1920-cu ildə ali məktəbin əsası qoyularkən yaradılıb. Kitabxana fondunun əsas hissəsini elmi, texniki, yer haqqında elmlər, sosial siyasi və s. ədəbiyyatlar təşkil edir. Kitabxananın fondunda olan ümumi çap məhsullarının sayı 857827 nüsxə, o cümlədən kitablar 581458 nüsxə təşkil edir. Bunlardan: 

Elmi və texniki ədəbiyyat – 499563 nüsxə
İctimai-siyasi ədəbiyyat – 19553 nüsxə
Bədii ədəbiyyat – 52746 nüsxə
Xarici ədəbiyyat – 9590 nüsxə  təşkil edir Oxumağa davam et